L’augment dels ingressos dispara el superàvit del Comú de la Massana fins als 1,4 milions

Nova recompra de participacions preferents per valor d’1,4 milions d’euros

La liquidació provisional de comptes del tercer trimestre del 2019 s’ha presentat avui amb un resultat de superàvit que ascendeix a 1,4 milions d’euros, a causa de l’un augment del capítol d’ingressos i una liquidació de despeses per sota del previst.

Com a remarcat el cònsol major, David Baró, la Massana és la parròquia que més està creixent i això es tradueix en un increment d’ingressos procedents de l’ITP.

Pel que fa a l’endeutament, en aquests moments se situa en els 13,5 milions, cosa que representa 22 milions menys que al 2012.

D’altra banda, en la sessió de Consell s’ha donat llum verda per unanimitat a l’adquisició de participacions preferents a les entitats bancàries subscriptores de l’emissió de participacions preferents d’EMAP per valor d’1,4 milions d’euros. Per tant, a hores d’ara, el Comú ja ha recomprat 9 milions dels 19 inicials.

També amb relació a EMAP, el ple del Consell ha ratificat la cessió i adscripció de béns i drets per part del Comú a la societat Estacions de Muntanya Arinsal-Pal, però ha ampliat el termini final fins el 2047, per donar cobertura als convenis vigents entre EMAP i altres entitats. També s’ha suspès l’obligació de pagar el cànon a EMAP, sempre i quan la societat continuï sent unipersonal, és a dir, mantingui la seva condició de societat pública.

Un altre punt destacat ha estat l’aprovació de l’Ordinació per a la creació de la Central de Contractació que permetrà agilitzar els processos i dotar-los encara de més transparències. A través d’un programa informàtic tothom podrà consultar i descarregar-se els plecs de bases online. Baró ha remarcat que el Comú de la Massana aposta per la digitalització dels processos i que està convençut que això afavorirà la concurrència. Justament ha recordat que alguns concursos han quedat deserts o no s’ajustaven a les condicions.

[veure liquidació trimestral]

12/12/2019