Places de monitors per treballar a les activitats d’estiu

El Comú de La Massana vol nomenar monitors de lleure com a treballadors públics interins per les activitats d’estiu amb els infants, sempre que les circumstàncies del moment ho permetin.

Tota persona interessa en treballar a l’estiu com a monitor de lleure al Comú de La Massana ha de complir de manera obligatòria els següents requisits:

- Tenir nacionalitat andorrana o el permís de treball per treballar al Principat d’Andorra

- Major d’edat a la data d’inici del contracte

- Parlar i escriure correctament la llengua catalana

- Títol de monitor de lleure (almenys cursada la totalitat de la part teòrica del curs a l’inici de la contractació, portar document acreditatiu) i/o estudis relacionats amb el món de l’educació i/o el lleure

- Tenir el curs de primers auxilis en vigor (anys 2016-2020) o bé estar inscrit en el curs de primers auxilis i realitzar-lo abans de l’inici de la contractació

- Tenir formació en manipulació d’aliments en vigor o bé estar inscrit en el curs de manipulació d’aliments i realitzar-lo abans de l’inici de la contractació

- No tenir cap incidència per actes de vandalisme o similar a la Parròquia de La Massana.

- No tenir antecedents penals.

Tots els candidats han d’enviar un correu electrònic a estiu2020@comumassana.ad amb la següent documentació:

- un currículum especificant les seves dades personals, acadèmiques i professionals,

- la sol·licitud de lloc de treball de Monitor emplenada

- el certificat d’antecedents penals

La data màxima per presentar aquesta documentació és el proper 10 de juny de 2020.

Les persones seleccionades seran contactes el proper 18 de juny.


[+ Veure totes les ofertes]

Inscriure'm