El Comú de la Massana estableix un sistema de quotes per frenar la construcció

En la darrera sessió de Consell, el Comú de la Massana va aprovar una moratòria de la construcció, un decret per evitar l’entrada de nous plans parcials. Avui ha fet un pas endavant, amb la intenció de frenar la construcció en els terrenys consolidats, a través de l’aplicació d’un sistema de quotes.

“Considerem que aquest sistema serà molt eficaç per frenar la construcció durant el període de revisió del POUP i de reforçament de les infraestructures hídriques. Però també tenim el convenciment que es tracta d’un sistema de futur, que es mantindrà per controlar de forma eficient i planificada el creixement de la parròquia”, ha assegurat la cònsol major, Eva Sansa.

Amb aquest decret es busca establir un repartiment percentual del que es pot construir a cada quart en base al percentatge del terreny edificable consolidat i a la mitjana del que es va construir en el període comprès entre l’any 2000 i el 2022. Segons aquests càlculs, es podrà edificar com a màxim 22.548 metres quadrats, repartits entre tots els quarts.

El decret entrarà en vigor un cop publicat al BOPA i es computaran els projectes presentats des del el mes de gener fins ara.

Sansa ha explicat que ja s’està contactant amb els propietaris de terrenys dels diferents quarts per poder fer reunions específiques a fi de resoldre els possibles dubtes.

Per la seva banda, els consellers de la minoria no han volgut participar en el procés de votació per mostrar la seva posició contrària a que es debatés en la sessió d’avui. La minoria considera que no han rebut la informació amb l’antelació adequada i s’ha mostrat en contra del criteri d’admissió de projectes, en base a la data de recepció.

D’altra banda, el Consell de Comú massanenc també ha aprovat la suspensió temporal de llicències per instal·lacions de parcs solars, amb l’objectiu d’avaluar la necessitat d’un estudi d’impacte ambiental i paisatgístic, que permeti determinar les condicions per autoritzar aquestes instal·lacions i adaptar el POUP en conseqüència. Sí que es podran instal·lar plaques solars a les cobertes. En aquest cas, hauran de ser de color negre per harmonitzar l’impacte paisatgístic, segons també s’ha aprovat avui.

Revisió del POUP

El Comú de la Massana ha donat llum verda a la contractació de l’equip de professionals que portaran a terme la revisió del POUP. La societat Jornet Llop Pastor Arquitectes, especialitzada amb urbanisme, serà l’encarregada d’aquests treballs, per un import 323 mil euros, repartits en tres anys, des del 2024 al 2026. Sansa ha remarcat que s’ha escollit aquesta empresa perquè compta amb un equip de professionals especialitzats en ordenació urbanística molt potent i que, a més, incorpora en la seva metodologia de treball un procés de participació ciutadana.

D’altra banda, el ple del Consell ha aprovat de manera definitiva, la modificació del POUP per regular el color dels panells solars, que hauran de ser negres en la totalitat de la seva superfície, ja sigui a les cobertes, solars, finques o terrenys.

També en matèria urbanística, el Comú ha aprovat un conveni per ajustar dues unitats d’actuació, en terrenys afectats pel vial, per tal de possibilitar un accés coherent i independents a aquests terrenys. A més, també s’ha aprovat el trasllat de la cessió obligatòria d’una unitat d’actuació a una altra zona, concretament a Pal, on el Comú hi té una zona de serveis. Aquest canvi s’ha pogut realitzar després de comprovar, per part d’un pèrit, que els dos terrenys tenen un valor idèntic.

 

Noves inversions

El pla de millora de les infraestructures hídriques per garantir el subministrament d’aigua comporta que s’hagin de realitzar noves inversions a la xarxa. D’una banda, s’ha aprovat una partida de 650 mil euros per a la connexió del dipòsit de Xixerella amb el tram de xarxa d’aigua potable entre Pal i Erts. D’altra banda, s’ha aprovat la construcció d’una estació de filtració per les aigües procedents del riu Pollós i el riu de les Fonts, a més de l’execució d’un sondeig per valorar la captació d’aigua freàtica, per un import de 258 mil euros.

D’altra banda, el Comú de la Massana continua treballant per dotar la parròquia de noves zones d’aparcament. Eva Sansa ha afirmat que després de la compra dels edificis de Ribasol ara es considera adient revertir els diners obtinguts amb l’adquisició de noves propietats i, en concret, de terrenys per destinar a aparcaments a les zones de Pal i Escàs. D’aquesta manera, el Comú s’estalviarà la incertesa dels terrenys de lloguer a l’hora de prorrogar o no el contracte.

Pel que fa a Pal, s’ha aconseguit arribar a acords amb diferents propietaris per adquirir quatre terrenys a la part de sota del poble, que a més de donar servei als veïns també es podrà utilitzar per les festes majors i altres activitats. La superfície global és de 1.259,79 m2, amb un preu de 1.212.180 euros.

Pel que fa a Escàs, proposem la compra de tres terrenys a la carretera dels Plans, prop del Pont de les Claperes. La seva ubicació és molt bona i accessible i resulta idònia per a la construcció d’un aparcament públic.  La intenció és estudiar la possibilitat de fer un pàrquing cobert i a la part de dalt posar-hi una plaça amb un parc infantil, un pipican i una zona de recollida de residus. El preu d’aquestes tres parcel·les, d’una superfície de 2.171.79 m2 és de 1.900.026 euros. D’altra banda, el comú massanenc també té previst fer inversions en aparcaments a Anyós i l’Aldosa.

També s’han hagut d’aprovar suplements de crèdit per fer front a l’esllavissada del passat mes d’abril a l’entrada de les urbanitzacions del Bosquet i el Cortalet. Els treballs d’emergència de refecció i estabilització del tram afectat ascendeix a 726 mil euros. D’altra banda, s’ha declarat desert el concurs per licitar els treball d’estabilització del talús del carrer del Bedre, a Erts, perquè l’única proposta presentada supera el preu estimat en un 43% cosa que es considera desmesurat, per la qual cosa es convocarà un nou procés.

Com es va informar en reunió de cònsols, els set comuns han decidit entrar a tràmit parlamentari l’actualització de la Llei del cens. Per això, cada comú ha d’aprovar, en sessió de Consell, els canvis que agilitzarà la retroactivitat i  permetrà simplificar els tràmits administratius, ja que només caldrà fer-los a la parròquia on es volen donar d’alta. La Massana ja ha donat llum verda a la proposta de retroactivitat.

En la mateixa sessió també s’ha presentat el resultat pressupostari del primer trimestre de l’any, que presenta un superàvit de 948 mil euros.

21/6/2024