Dades demogràfiques

Població per quarts:

  • L’Aldosa: 770
  • Anyós: 866
  • Arinsal: 1.641
  • Erts: 515
  • La Massana: 5.353
  • Pal: 246
  • Sispony: 760

Població de la parròquia:

  • Total: 10.174

Més informació a: https://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/index.asp#