Càrrecs electes

Hble. Sr. David Baró Riba

Hble. Sr. David Baró Riba

Cònsol major

Ciutadans Compromesos

Hble. Sra. Olga Molne Soldevila

Hble. Sra. Olga Molne Soldevila

Cònsol menor

Ciutadans Compromesos

Hble. Sr. Sergi Balielles Sagarra

Hble. Sr. Sergi Balielles Sagarra

Conseller major

Ciutadans Compromesos

Hble. Sra. Jael Pozo Lozano

Hble. Sra. Jael Pozo Lozano

Consellera menor

Ciutadans Compromesos

Hble. Sra. Eva Sansa Jordan

Hble. Sra. Eva Sansa Jordan

Capitana

Ciutadans Compromesos

Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana

Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana

Conseller de Comú

Ciutadans Compromesos

Hble. Sra. Natalia Fanny Cusnir Capoccia

Hble. Sra. Natalia Fanny Cusnir Capoccia

Consellera de Comú

Ciutadans Compromesos

Hble. Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon

Hble. Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon

Conseller de Comú

Ciutadans Compromesos

Hble. Sra. Francisca Guerrero Lopez

Hble. Sra. Francisca Guerrero Lopez

Consellera de Comú

Ciutadans Compromesos

Hble. Sra. Cristina Romero Ayuso

Hble. Sra. Cristina Romero Ayuso

Consellera de Comú

Ciutadans Compromesos

Hble. Sr. Josep Maria Agell Abel

Hble. Sr. Josep Maria Agell Abel

Conseller de Comú

Ciutadans Compromesos

Hble. Sr. Albert Esteve García

Hble. Sr. Albert Esteve García

Conseller de Comú de la minoria

Demòcrates per Andorra