El Comú de la Massana tanca l’exercici 2023 amb un resultat ajustat de 9 milions d’euros

El ple del Consell ha donat llum verda a la liquidació del pressupost de l’exercici 2023, que s’ha tancat amb un resultat pressupostari de 6 milions d’euros tot i que, tenint en compte les desviacions de finançament positives, el resultat ajustat s’ha situat en 9 milions.

La liquidació d’ingressos ha estat de 27,2 milions d’euros, milions, amb una liquidació del 61,6 per sobre de les previsions inicials dels impostos directes, degut a l’increment de l’impost sobre la construcció.

Tant la cònsol major, Eva Sansa, com el conseller de Finances, Agustí Garcia han remarcat que el pressupost s’elabora sempre amb criteris de prudència i aquest seria un dels motius d’aquest resultat positiu. L’augment dels ingressos ha fet possible un increment de la capacitat d’inversió del Comú i ha permès aprovar modificacions pressupostàries per valor de 9,8 milions, de les quals 8,8 s’han destinat a despeses de capital.

Pel que fa a les despeses corrents, ascendeixen a 10,8 milions, amb una liquidació del 88,4% del pressupostat. Dins el capítol d’inversions, cal remarcar que hi ha hagut obres que no s’han pogut finalitzar. Per això, tot i que s’han liquidat 7,6 milions, s’han reconduït 4,5 milions a l’exercici 2024 per acabar de realitzar diversos projectes. Entre les principals inversions realitzades cal remarcar les millores a la xarxa d’aigües, ja que el Comú de la Massana està prioritzant els treballs per garantir el subministrament d’aigua, a més d’altres obres d’eixample de carreteres, renovació d’espais públics i creació d’aparcaments per millorar el benestar dels massanencs.

Pel que fa a l’endeutament, continua la tendència a la baixa i queda situat en els 7,7 milions d’euros. Garcia ha remarcat que el bon estat de la Tresoreria és un bon pulmó per poder invertir sense necessitat de contraure crèdits, cosa que permet anar reduint l’endeutament.

D’altra banda, també s’ha aprovat per unanimitat una partida de 20 mil euros per poder oferir un servei de transport escolar al marge del clípol parroquial. La consellera d’Educació, Bet Rossell, ha recordat que, des de fa tres anys, el Comú de la Massana assumeix el transport escolar dels alumnes de l’escola francesa. El motiu d’oferir aquest servei és que es va pactar un decalatge d’un quart d’hora en l’horari d’entrada i sortida del centre, dins el paquet de mesures per descongestionar el trànsit en hores punta. Fins ara, el transport escolar s’ha portat a terme amb els recursos del bus parroquial, que cada cop té més usuaris, sobretot arran de la seva gratuïtat. Ara es deslligaran els dos serveis per tal que els usuaris del transport públic tinguin més horaris disponibles i els alumnes tinguin un bus específic.

En la mateixa sessió ha jurat el seu càrrec la nova interventora comunal, Cristina Patiño, i els deseners dels diferents quarts.

 

 

22/3/2024