Superàvit de 2,1 milions d’euros en la liquidació de l’exercici 2020

El Comú de la Massana ha presentat la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, “marcat clarament per la pandèmia”. La cònsol major, Olga Molné ha afirmat que “des de l’inici vam tenir clar que calia reestructurar el pressupost per ser molt prudents ja que havíem de fer front a un context social i econòmic desconegut”. L’objectiu, segons ha explicat Molné, era assolir un pressupost al voltant del 80 %, tot i les correccions que es van haver d’aplicar. “Per això, considero molt positiu aquest resultat pressupostari, que finalment tanquem amb una execució del 83% pel que fa al pressupost de despeses i un 94,8 per cent pel que fa als ingressos”, ha afirmat la cònsol major.

El resultat pressupostari ha estat d’un superàvit de 2,1 milions d’euros. El conseller de finances, Jordi Areny, ha remarcat que “aquesta situació de superàvit ens ha permès augmentar la Tresoreria i poder fer front al crèdit extraordinari que vam aportar a EMAP per fer front a les necessitats de funcionament de l’estació”. Areny ha remarcat especialment el capítol d’ingressos, situat en 17,5 milions d’euros, que ha estat superior al pressupostat, “ja que han augmentat els ingressos en concepte de les taxes de construcció i de l’ITP, cosa és un bon senyal ja que demostra que a la Massana continua sent una parròquia que molta gent tria per fixar-hi la seva residència”. Pel que fa al pressupost de despeses, de 15,3 milions, Areny ha afirmat que “davant el nou escenari hem hagut de fer front al principis de prudència i vam posposar la realització d’algunes inversions”. A més, es van haver d’anul·lar els esdeveniments que comportaven la presència de públic, a causa de les mesures per prevenir el contagi, tot i que es van portar a terme diverses accions socials i de revitalització del teixit empresarial. Pel que fa al deute consolidat (Comú i EMAP) ascendeix a 15,6 milions d’euros a 31 de desembre de 2020, mentre que el disposat queda fixat en 14,3. L'endeutament se situa al 99,6%, lluny del límit del 200% permès per la llei de finances comunals.

En la sessió d’avui també s’ha donat llum verda a l’adjudicació del concurs d’embelliment de l’entrada del Parc Natural del Comapedrosa. Les obres tindran un cost de 169.835 euros i un termini d’execució de 10 setmanes. Doncs avui proposem l’adjudicació d’aquests treballs, que tenen com a objecte la realització dels treballs d’embelliment de l’entrada del Parc Natural del Comapedrosa. “Aquest espai protegit atrau milers d’excursionistes durant l’estiu i considerem que és necessari senyalitzar l’accés d’una forma atractiva i clara per millorar la recepció dels nostres visitants”, ha afirmat Molné. Les obres es portaran a terme en base al projecte constructiu que ja es va aprovar al 2019 i que consisteix en el revestiment de tota la façana del dic d’Arinsal amb unes làmines de fusta, a sobre de les quals hi aniran unes grans lletres amb el nom de l’espai protegit. Aquesta és una de les inversions que es van ajornar al 2020 a causa de la pandèmia.

24/3/2021